Chemische brandwonden

Behandeling van chemische brandwonden
Ongeacht de situatie, is het allerbelangrijkste bij een chemische brandwond om de chemische stof uit het oog te verwijderen. Een speciaal chemisch oogdouche station is de beste manier om dit te doen. Maar als de brandwond niet is ontstaan op het werk, is gebruik van kraanwater ook een goede optie. Behandel een chemische brandwond als volgt:

 • Spoel de ogen uit met water gedurende tenminste 15 minuten.
 • Gebruik tijdens het spoelen je vingers om het oog zo ver mogelijk te openen en rol met je oog voor een zo groot mogelijk bereik.

Bel bij ernstige brandwonden altijd 112 en spoel je ogen uit totdat er hulp arriveert!

Symptomen van chemische brandwonden
Verlies van gezichtsvermogen is een aanwijzing voor een ernstige chemische brandwond aan het oog. Andere tekenen en symptomen zijn:

 • Roodheid van het oog
 • Irritatie van de ogen
 • Pijn aan de ogen
 • Zwelling van het oog
 • Wazig zien
 • Onvermogen om de ogen te openen
 • Gevoel van vreemde objecten (zandkorrels) in het oog

Meer informatie over chemische brandwonden
Chemische brandwonden kunnen ontstaan wanneer het oog in contact komt met een vaste, vloeibare of vluchtige chemische stof. De ernst van de verbranding is afhankelijk van de chemische stof en de hoeveelheid die in contact is gekomen met het oog. Gelukkig is de overgrote meerderheid van de brandwonden te behandelen en veroorzaken ze slechts tijdelijk ongemak. Chemische brandwonden aan de ogen worden onderverdeeld in drie categorieën, op basis van de zuurgraad of het alkalisch niveau, gemeten in pH. De pH-schaal loopt van 0-14 en geeft aan hoe zuur of basisch een stof is. Een pH van 7 is neutraal; de pH-waarde van gezonde tranen is 7,5. Een pH lager dan 7 is zuur terwijl een pH groter dan 7 basisch is.

De drie categorieën van chemische brandwonden zijn:

 • Alkalische brandwonden: deze brandwonden betreffen de hoge pH chemicaliën, en zijn dus het gevaarlijkst. Ze zijn krachtig genoeg om door het oog heen te dringen en vitale inwendige componenten te beschadigen. In het ergste geval kunnen ze leiden tot aandoeningen zoals cataract en glaucoom, verlies van gezichtsvermogen of blindheid.
 • Zure brandwonden: lagere pH brandwonden die minder ernstig zijn dan bijtende wonden, maar ook deze zijn nog steeds gevaarlijk. Deze brandwonden zijn niet in staat door het oog heen te dringen. Ze kunnen niettemin aanzienlijke schade veroorzaken aan het hoornvlies, met het risico gezichtsvermogen te verliezen.
 • Irritaties: deze brandwonden zijn neutraal van pH.

Chemische brandwonden kunnen overal ontstaan en verschillende oorzaken hebben. Meestal ontstaan ze door werk op industriële locaties waar chemicaliën aanwezig zijn, of thuis door het gebruik van huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc