Oogletsels

Het oog is een kwetsbaar orgaan en speelt een belangrijke rol in ons dagelijks functioneren. Oogletsels zijn voor slachtoffers zeer beangstigend, omdat zij bang zijn hun zicht te verliezen. In het algemeen geldt dat een gekwetst oog rust moet hebben en dat oogbewegingen en lichtinval zo veel mogelijk vermeden moeten worden, bijvoorbeeld door het oog af te dekken. Indien door een oogletsel het zicht veranderd, dient men een arts te raadplegen. Denk hierbij aan: het zien van vlekken, lichtflitsen of een waas.

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc