Privacybeleid

Ingangsdatum: 20 oktober 2010

Deze website wordt beheerd door Bausch + Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen en operaties (‘Bausch + Lomb’). Dit Privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) beschrijft hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie (‘Persoonlijke gegevens’) en bepaalde statistische informatie die wij over u kunnen verkrijgen via deze website (of op een andere manier) verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaren. Deze website kan worden gehost op servers in de Verenigde Staten. Als u zich in een niet-Amerikaanse jurisdictie bevindt, gelieve te beseffen dat u persoonlijke gegevens kunt overbrengen naar de Verenigde Staten, een rechtsgebied dat mogelijk niet een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt als de wetten in uw eigen land. Door het gebruik van deze website of het aanleveren van persoonlijke informatie aan ons, erkent u dat u dit privacybeleid heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens
U kunt deze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf prijs te geven. Onze website is niet ingesteld om persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en productinformatie voorkeuren) op te sporen, te verzamelen of te verspreiden, tenzij u deze informatie vrijwillig invoert zoals tijdens een registratie- of bestelprocedure. Onze webservers kunnen automatisch statistische gegevens vastleggen over bezoekers van onze website (via het gebruik van cookies en andere middelen) voor gebruik bij onze analyse van de prestaties van onze website. Zo kunnen wij tijdstip, datum, tijdsduur en URL van de verzoeken vastleggen, samen met informatie over de geografische locatie van de bezoekers en technologie die wordt gebruikt om toegang te krijgen. Deze statistieken worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt door ons technisch ondersteunend personeel en onze marketingteams ten behoeve van de website administratie. U heeft de mogelijkheid om uw internet browser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie heeft ontvangen en u de keuze te geven om deze te accepteren of te weigeren de cookie te accepteren. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Om de browserinstellingen te wijzigen klikt u op de Help-sectie van uw internet browser en volgt de instructies.

Alle informatie die u verstrekt via deze website of op andere wijze zal alleen door ons worden gebruikt zoals beschreven in de ‘Hoe wij informatie gebruiken’-sectie van dit Privacybeleid. Wij verzamelen alle persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt met inbegrip van, indien van toepassing, uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en adres), geboortedatum, functie, namen en contactgegevens van vrienden en familieleden, hobby's, interesses, professionele voorkeuren, merk- en productnamen voorkeuren, bron van verwijzingen, bestelde producten en hun waarde, belasting/BTW-tarief/registratienummer, gegevens over voorgeschreven medicijnen, creditcard- of bankgegevens, betaling/facturering voorwaarden, Bausch + Lomb kredietlimiet en status, verzendadres, factuuradres, export voorwaarden, licentie-informatie en de hoofdnaam van werkgever/bedrijf en contractgegevens. Voor zover u persoonlijke informatie over vrienden en familieleden verstrekt, gaat u ermee akkoord deze personen te voorzien van dit privacybeleid en hun toestemming te verkrijgen voor het verstrekken van de persoonlijke gegeven.

Hoe wij informatie gebruiken
De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt door ons gebruikt voor interne doeleinden zoals het verbeteren van onze producten, voor het uitvoeren van klantorders en promotionele registraties, het reageren op vragen van klanten, het bijhouden van de betaling van bestellingen van klanten, het beheer van klantenrekeningen, leren over behoeften van onze klanten en het contacteren van klanten voor onderzoek en informatieve doeleinden. We gebruiken de persoonlijke gegevens ook voor marktonderzoek en marketing- en promotionele activiteiten, waaronder direct marketing via e-mail en post, en voor de algemene bedrijfsadministratie en het -management. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailberichten op elk gewenst moment door te klikken op een ‘unsubscribe’-link in promotionele of andere e-mails die wij naar u sturen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met andere organisaties, behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Tenzij anders bepaald door de wet of indien dit relevant zou zijn voor een gerechtelijk of overheidsonderzoek, wordt deze niet gedeeld met andere organisaties of personen, met uitzondering van externe dienstverleners die ons helpen bij het verzamelen, assembleren of  verwerken van deze gegevens zoals hieronder verder beschreven.

Externe dienstverleners
We schakelen externe partijen in om diensten te verrichten die samenhangen met de werking van deze website en ons bedrijf. Voorbeelden van deze diensten kunnen onder meer zijn website hosting, het leveren van technologie gerelateerde diensten, het verwerken van betalingen en autorisatie, en distributie van promotiemateriaal. Wij leveren persoonlijke gegevens aan deze externe partijen, maar ze hebben alleen toestemming om deze persoonlijke informatie te gebruiken voor de diensten die zij namens ons verrichten. Daarnaast zijn dergelijke partijen contractueel gebonden om redelijke maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens verstrekken in verband met een bedrijfsherstructurering, verkoop of overdracht van activa, fusie of verkoop van Bausch + Lomb of een van onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt om onze eigendomsrechten te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen af te dwingen of op verzoek van toezichthouders van de overheid of andere wetshandhavers en de rechtbanken (met inbegrip van de uitgifte van een geldige dagvaarding), of op andere wijze als vereist of toegestaan door de wet. In deze gevallen hebben wij niet de plicht om u te waarschuwen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen op manieren die geen verband houden met de manieren zoals beschreven in dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving aan u en u de keuze te bieden of wij wel of niet uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken op deze andere manier.

Beveiliging van gegevens
Wij treffen in redelijke mate technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding of toegang. Helaas kan geen enkel informatie beveiligingssysteem 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan of garant staan voor bescherming van de persoonlijke gegevens tegen eventueel verlies of onbevoegde toegang.

Toegang tot uw informatie
Wij bieden gebruikers van deze website een redelijke toegang tot de persoonlijke informatie die over hen wordt bijgehouden. Afhankelijk van eventuele wettelijke vereisten die van toepassing zijn, krijgt u een redelijke mogelijkheid om persoonlijke gegevens die onjuist zijn te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. In de meeste gevallen kunt u dit doen door ons te contacteren zoals beschreven aan het einde van dit Privacybeleid.

Integriteit van de gegevens
We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zullen worden gebruikt en dat de persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik en nauwkeurig, volledig en actueel. We moeten er echter op vertrouwen dat individuele gebruikers de gegevens accuraat aanleveren en houden. U bent er verantwoordelijk voor met ons contact op te nemen, zoals beschreven aan het einde van dit privacybeleid, om uw persoonlijke gegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Bewaren van persoonlijke gegevens
We zullen alleen persoonlijke informatie bewaren zolang we dat verplicht zijn door de wetgeving(en) die van toepassing is/zijn, of voor zolang als nodig is voor de doelstelling(en) waarvoor deze is verwerkt. Wij verwijderen persoonlijke gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn, en in ieder geval bij het verstrijken van de maximale opslagduur die is beschreven in de geldende wetgeving.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Als we wezenlijke veranderingen doorvoeren in dit Privacybeleid, zullen wij een herziene link op de homepage van de website plaatsen die aangeeft ‘Herzien Privacybeleid’ of een vergelijkbare melding over de veranderingen. U dient deze website regelmatig te checken om te zien of recente wijzigingen zijn doorgevoerd in dit Privacybeleid. U kunt ook zien of dit Privacybeleid recentelijk is veranderd aan herziening van de ingangsdatum aan het begin van dit Privacybeleid.

Links naar andere internet websites
De omgang met privacy zoals omschreven in dit Privacybeleid geldt alleen voor deze website en andere gespecificeerde activiteiten. Andere sites gehost door externe partijen kunnen andere werkwijzen aanhouden. Als u een link volgt naar of op andere wijze enige andere website bezoekt die wordt beheerd door derden, gelieve dan het privacybeleid te bekijken dat is gepost op die sites. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beleid en de praktijken van derden.

Hoe beschermen we de privacy van sollicitanten
Persoonlijke gegevens verzameld van sollicitanten wordt beschermd door Bausch + Lomb’s ‘Bescherming privacy sollicitant’-beleid.

VS - EU Safe Harbor deelname
Bausch + Lomb erkent dat de Europese Unie (‘EU’) een ‘omnibus’ gegevensbeschermingsregeling heeft vastgesteld op grond van de Europese richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG) en dat Zwitserland een wet inzake gegevensbescherming heeft aangenomen (samen: ‘Data Privacy Wetten’). Naast andere zaken, vereisen de Data Privacy Wetten over het algemeen ‘passende bescherming’ voor de overdracht van persoonlijk identificeerbare informatie over klanten van Bausch + Lomb in de EU en Zwitserland (‘Europese Klantgegevens’) naar Bausch + Lomb operaties in de Verenigde Staten. Bausch + Lomb houdt zich aan de eisen van de VS/EU en VS/Zwitserse Safe Harbor Privacy Principles gepubliceerd door het US Department of Commerce (‘Safe Harbor’) met betrekking tot bepaalde Europese klantgegevens die worden ontvangen in de Verenigde Staten uit onze gelieerde bedrijven in de EU en Zwitserland. Europese klantgegevens worden behandeld in overeenstemming met de beschrijvingen van de behandeling van persoonlijke gegevens in dit privacybeleid. Daarnaast is Bausch + Lomb Incorporated’s Safe Harbor certificering bedoeld om de offline verzameling te regelen van Europese klantgegevens met betrekking tot de details van verkoopgesprekken, belnotities, klantenservice, gegevens van beroepsbeoefenaars, klantencategorie, dienstverleningsovereenkomsten en aanverwante betalingen, deelname aan klinische trials en het terugroepen van producten. Voor meer informatie over Safe Harbor verwijzen wij u naar de website van het US Department of Commerce: www.export.gov/safeharbor/. Elke persoon in de EU of Zwitserland die zijn of haar probleem niet direct kan oplossen met Bausch + Lomb kan contact opnemen met de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming voor meer informatie en hulp. Bausch + Lomb biedt haar EU- en Zwitserse medewerkers meer gedetailleerde informatie over de omgang met gegevens door middel van intern bedrijfsbeleid.

Neem contact op met ons
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, onze omgang met privacy of onze Safe Harbor deelname, neem dan contact op met:
Office of the Chief Privacy Officer
Bausch + Lomb Incorporated
One Bausch + Lomb Place
Rochester, NY 14604-2701
ph: (800) 782-5812
email: dataprivacy@bausch.com

Vragen?

Online Beratung - form

Online Beratung - page