Wanneer je verziend bent, zijn objecten dichtbij helder waar te nemen, maar ver verwijderde objecten zijn wazig en moeilijk te onderscheiden. Bijna het tegenovergestelde geldt wanneer je bijziend bent. Verre objecten kunnen dan duidelijk te zien zijn, maar van dichtbij zijn ze wazig. Waarschijnlijk weet je of je verziend bent of bijziend. Verken de mogelijkheden en vraag dan je contactlensspecialist of Bausch+Lomb contactlenzen geschikt zijn voor jou.

Vragen?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
Checkboxen
Disclaimer*